OBIEKTY MEDYCZNE I SZPITALE

Oferta dotyczy placówek medycznych oraz szpitali poprzez dostosowanie do szczególnych wymagań charakterystycznych dla placówek tego typu

 

Kompleksowa obsługa dla obiektów medycznych i placówek służby zdrowia to przede wszystkim zapewnienie czystości i higieny szpitali, zapewniając komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników, w tym personelu medycznego i pacjentów.

Sprzątanie obiektów medycznych realizujemy w oparciu o plan higieny oraz szczegółowe procedury i instrukcje postępowania, których wymaga od nas Zleceniodawca. Aby zapewnić niezawodną czystość pomieszczeń szpitalnych, do sprzątania szpitali używamy wyłącznie specjalistycznych środków do mycia i dezynfekcji powierzchni, a także odpowiednich narzędzi i sprzętu. Właściwy dobór preparatów, organizacja pracy oraz nowoczesne technologie, jakie stosujemy, stanowią gwarancję należytego utrzymania czystości i higieny placówek szpitalnych.

Grupa pracowników świadczących usługi sprzątania w obiektach medycznych, są przeszkoleni i posiadają wiedzę z zakresu higieny szpitalnej.

Usługi utrzymania czystości w placówkach medycznych zawierają m.in.:
  • realizację usług w oparciu o plan higieny i dezynfekcji
  • podział na strefy czystości
  • przestrzeganie procedur higienicznych i instrukcji Zleceniodawcy
  • związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa usługi specjalistyczne
  • realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych wokół szpitali oraz terenów zielonych
  • zaopatrzenie w środki higieniczne, myjące i dezynfekcyjne.