OBIEKTY PRZEMYSŁOWE I LOGISTYCZNE

Oferta dotyczy utrzymania czystości w każdego rodzaju obiektach przemysłowych, w tym halach produkcyjnych, magazynach oraz na obiektach logistycznych

 

Team Outsourcing Poland świadcząc usługi porządkowe dla przedsiębiorstw produkcyjnych i logistycznych dostosowuje się do specyfiki takich obiektów. Często są to zaawansowane technologicznie pomieszczenia, wymagające odpowiedniego przygotowania i zastosowania profesjonalnych rozwiązań w zakresie sprzątania hal oraz sprzątania budynków o charakterze produkcyjnym. Posiadamy wiedzę i zaplecze techniczne, niezbędne do prawidłowej realizacji usług porządkowych w zakładach przemysłowych i magazynowych. Nasi pracownicy rzetelnie wykonują obowiązki utrzymania czystości na terenie hal produkcyjnych i magazynów.

W celu osiągnięcia najlepszych efektów sprzątania, stosujemy zarówno nowoczesne środki utrzymania czystości, jak i sprzęt do bieżącego sprzątania oraz prac okresowych.

Szczegółowe wytyczne dotyczące utrzymania czystości na tego rodzaju obiektach są możliwe dopiero po przeprowadzonej wizji lokalnej. Na jej podstawie opracowywane są również plany utrzymania czystości oraz ścisłe procedury przestrzegane przez naszą kadrę.

Utrzymanie czystości hal i budynków o charakterze produkcyjnym i logistycznym to:
  • realizacja usług czystościowo-porządkowych przy jednoczesnym przestrzeganiu odpowiednich procedur
  • codzienne dbanie o porządek pomieszczeń zakładów produkcyjnych i logistycznych
  • prace okresowe i specjalistyczne, realizowane zgodnie z ustaleniami z Klientem na podstawie harmonogramu (np. doczyszczanie powierzchni podłogowych, mycie elewacji, okien, itd.)
  • całoroczne utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych utwardzonych oraz terenów zielonych wokół hal i zakładów
  • zaopatrzenie w środki higieniczne
  • zaopatrzenie w materiały biurowe
  • katering