OBIEKTY HANDLOWO-USŁUGOWE

Oferta dotyczy serwisu czystościowo-porządkowego w placówkach o charakterze handlowym i usługowym

 

Oferta obejmuje profesjonalne usługi porządkowe dla obiektów handlowo-usługowych. Placówki tego typu wymagają czystych i przyjaznych dla użytkowników przestrzeni, a także realizacji usług porządkowych w sposób dyskretny, niezakłócający ich codziennego funkcjonowania.

Mając na uwadze specyfikę tych obiektów, stosujemy odpowiednie technologie i organizację pracy. Usługi sprzątania pomieszczeń w obsługiwanych placówkach wykonują przeszkoleni pracownicy, wyposażeni w nowoczesny sprzęt i skuteczne preparaty czyszczące. Posiadane przez nas doświadczenie gwarantuje profesjonalne sprzątanie.

Oferta utrzymania czystości dla obiektów handlowo-usługowych to:
  • codzienne, bieżące dbanie o porządek pomieszczeń placówek handlowych, usługowych
  • prace okresowe i specjalistyczne, realizowane zgodnie z harmonogramem (np. czyszczenie elewacji, mycie przestrzeni szklanych, doczyszczanie powierzchni podłogowych)
  • całoroczne utrzymywanie w czystości terenów otaczających obsługiwane placówki wraz z utrzymaniem terenów zielonych
  • zaopatrzenie w środki higieniczne