OBSŁUGA TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH

W ofercie utrzymania terenów zewnętrznych znajdują się usługi tj. koszenie trawników, zakładanie terenów zielonych, pielęgnacja zieleni jak i odśnieżanie oraz zamiatanie terenów przy obiektach

park

 

KOSZENIE TRAWNIKÓW

Usługi koszenia trawników odbywają się systematycznie w zależności od rodzaju trawnika, jego przeznaczenia, a także warunków atmosferycznych, pory roku i innych prac pielęgnacyjnych. Odpowiednia logistyka i umiejętne zarządzanie pracą, umożliwia nam skuteczne i profesjonalne wykonanie powierzonych czynności.

ZAKŁADANIE TERENÓW ZIELONYCH

Proces sadzenia drzew i krzewów wykonujemy w okresie wiosennym i jesiennym. Do sadzenia używamy sprawdzonego, dobrze krzewionego materiału roślinnego. Nasza firma daje roczną gwarancję na posadzone drzewa, krzewy i inne rośliny. Pracownicy zajmujący się dbaniem o rośliny dysponują specjalistyczną wiedzą na temat terminów przycinania roślin, sposobów na regulację koron drzew i krzewów oraz metod palikowania i nawożenia, co zapewnia roślinom odpowiedni wzrost i kolor.

PIELĘGNACJA ZIELENI

Nasza firma oferuje profesjonalną pielęgnację zieleni. Posiadamy profesjonalny sprzęt mechaniczny, wykwalifikowaną kadrę pracowników oraz duże doświadczenie w doborze czasu i rodzaju środków do wykonania właściwej pielęgnacji.

ODŚNIEŻANIE

Specjalizujemy się przede wszystkim w odśnieżaniu takich obiektów jak parki logistyczne, galerie handlowe oraz centra usługowe, dyskonty a także innego rodzaju obiekty.

Usługi czystościowo-porządkowe realizowane są w oparciu o  następujące przepisy prawa:

 • Ustawy

Ustawa czystościowa

pdfustawa_czystościowa__zmiany_styczeń__2013.pdf

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

pdfustawa_o_odpadach_grudzień_2012.pdf

 • Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów

pdf3-rozporządzenie_w_spr._poziomów_odzysku.pdf

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

pdf4-rozporządzenie_w_spr._poziomów_recyklingu.pdf

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

pdf5-rozporządzenie_w_spr._wzorów_sprawozdań.pdf

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów

pdf6-rozporządzenie_w_spr._katalogu_odpadów.pdf

 • poprawa organizacji pracy
 • zapewnienie zasobów kadrowych
 • szkolenie pracowników
 • specjalistyczne doradztwo w zakresie utrzymania czystości
 • zaopatrzenie w profesjonalne środki chemiczne
 • optymalizacja kosztów
 • bezpośredni nadzór nad pracownikami
 • okresowa kontrola i audytowanie jakości
 • wsparcie profesjonalistów w dziedzinie utrzymania czystości
 • regularny kontakt kierownictwa firmy ze Zleceniodawcą
 • zarządzanie i koordynacja wszystkich działań w ramach procesu oddanego w outsourcing
 • ubezpieczenie OC na kwotę 1 mln
Oferujemy:
 • dbałość o estetykę wokół obiektu systematyczne i precyzyjne
 • wykonywanie prac na terenach zewnętrznych
 • zamiatanie maszynowe i ręczne usuwanie spod krawężników piasku i żwiru
 • usuwanie chwastów, opryski preparatami chwastobójczymi
 • mycie znaków i banerów informacyjnych znajdujących się na terenie obiektu
 • doczyszczanie elewacji budynków
 • mycie dachów nad biurami podnajemców
 • inne usługi zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem klienta
Cechuje nas:
 • profesjonalne podejście do każdego Klienta
 • terminowość prowadzonych prac
 • rzetelne wykonanie elastyczność w doborze odpowiednich usług
 • atrakcyjne ceny
 • zaangażowanie wykwalifikowanej kadry
 • wysoka jakość usług
 • szybki czas reakcji
 • profesjonalny sprzęt

Stosujemy bezpieczne dla środowiska, skuteczne preparaty oraz nowoczesny sprzęt i technologie.