USŁUGI CZYSTOŚCIOWO-PORZĄDKOWE

usługi czystościoweDostarczamy profesjonalne usługi porządkowe dla firm i instytucji w całej Polsce.

Nasza oferta usług utrzymania czystości obejmuje: sprzątanie biur oraz instytucji, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie placówek handlowo-usługowych oraz oświatowych, sprzątanie przedsiębiorstw produkcyjnych i logistycznych, sprzątanie hoteli, sprzątanie obiektów medycznych i szpitali, a także sprzątanie terenów zewnętrznych – zielonych i utwardzonych.

Dbamy o estetykę i porządek w obiektach klientów, zapewniając czystość oraz komfort ich użytkowników.

Do realizacji usług sprzątania obiektów kierujemy wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracowników. Utrzymujemy czystość w miejscach pracy naszych Klientów w sposób dyskretny i rzetelny.

Stosujemy bezpieczne dla środowiska, skuteczne preparaty oraz nowoczesny sprzęt i technologie.

W zakresie naszych usług czystościowych znajduje się profesjonalne sprzątanie dużych kompleksów:

 • biura i biurowce
 • galerie handlowe
 • zakłady produkcyjne
 • centra logistyczne
 • markety, hipermarkety i samodzielne placówki handlowe
 • apartamentowce, osiedla mieszkaniowe
 • obiekty sportowo – rekreacyjne
 • szpitale, przychodnie, centra medyczne

Kompleksowa obsługa terenów zewnętrznych:

 • profesjonalna obsługa ogrodnicza terenów zielonych
 • rewitalizacja, nasadzanie, itp.
 • utrzymanie czystości terenów zielonych i utwardzonych
 • odśnieżanie.

Naszym klientom zapewniamy również usługi dodatkowe:

 • mycie okien i elewacji
 • pranie wykładzin dywanowych i tapicerki meblowej
 • zapewnienie całodziennego serwisu
 • obsługa imprez i konferencji
 • zabezpieczanie warstwami ochronnymi powierzchni podłogowych
 • zabezpieczanie podłóg i elementów drewnianych
 • zapewniamy również usługi drobnych napraw
 • usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji
 • odśnieżanie dachów.

 

Usługi czystościowo-porządkowe realizowane są w oparciu o  następujące przepisy prawa:

 • Ustawy

Ustawa czystościowa

pdfustawa_czystościowa__zmiany_styczeń__2013.pdf

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

pdfustawa_o_odpadach_grudzień_2012.pdf

 • Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów

pdf3-rozporządzenie_w_spr._poziomów_odzysku.pdf

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

pdf4-rozporządzenie_w_spr._poziomów_recyklingu.pdf

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

pdf5-rozporządzenie_w_spr._wzorów_sprawozdań.pdf

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów

pdf6-rozporządzenie_w_spr._katalogu_odpadów.pdf

 • poprawa organizacji pracy
 • zapewnienie zasobów kadrowych
 • szkolenie pracowników
 • specjalistyczne doradztwo w zakresie utrzymania czystości
 • zaopatrzenie w profesjonalne środki chemiczne
 • optymalizacja kosztów
 • bezpośredni nadzór nad pracownikami
 • okresowa kontrola i audytowanie jakości
 • wsparcie profesjonalistów w dziedzinie utrzymania czystości
 • regularny kontakt kierownictwa firmy ze Zleceniodawcą
 • zarządzanie i koordynacja wszystkich działań w ramach procesu oddanego w outsourcing
 • ubezpieczenie OC na kwotę 1 mln